Bij Gezelligheidskoor “de Levensgenieters” is de gezelligheid belangrijker dan het technisch perfect zingen. Er zijn mensen die van zichzelf zeggen dat ze niet kunnen zingen, maar wij vinden dat dit bij ons koor geen belemmering mag zijn: in ons koor kan iedereen op een leuke manier meezingen. Je wordt daarbij gesteund door je medekoorleden.

Tot januari 2023 werd het koor ondersteund door een driekoppig combo. Door gezondheidsproblemen binnen het combo hebben we helaas van het combo afscheid moeten nemen. Nu zingt het koor op muziek van geluidsbanden. Dat is voor het koor en voor de dirigent even wennen, maar wij hopen daar snel mee vertrouwd te zijn.

Het koor tijdens de coronapandemie

In 2020 en 2021 hebben er in verband met de coronapandemie bijna geen kooractiviteiten plaatsgevonden. Zo waren er geen repetities en ook geen optredens. In februari 2022 hebben we de repetities weer hervat en vanaf dat moment zijn we weer druk bezig met het repeteren.  

Repetitietijden

Het koor repeteert elke donderdagavond in het Klavier te Kaatsheuvel. We repeteren van 19.30 uur tot 21.30 uur met tussentijds een koffie/theepauze.

 

Contributie

De contributie bedraagt op dit moment € 40,00 per kwartaal.

 

Lidmaatschap
Als je interesse heeft in lidmaatschap van ons koor, ben je van harte uitgenodigd om een repetitie bij te komen wonen. Dat is natuurlijk geheel vrijblijvend. Na enkele weken kunt u dan besluiten of u lid wilt worden van ons koor.

U kunt sowieso tijdens een repetitie binnen komen lopen, maar u kunt vooraf ook contact opnemen met een van onze bestuursleden, Jeanne van Gorkum (06-57732744) of Johan de Jong (06-51554702).