Op 13 mei 2004 is Gezelligheidskoor “ Kaatsheuvels Levenslied” opgericht.

Omdat we ons niet alleen op de Kaatsheuvelse bevolking willen richten kwam er vanuit het koor het voorstel om de naam wat algemener te maken. Er werden 10 voorstellen gedaan voor een nieuwe naam. Tijdens de repetitie van 24 juni is er onder de leden een verkiezing geweest van een nieuwe naam en werd de naam gewijzigd in:Gezelligheidskoor “de Levensgenieters”

                                              

 Dit gemengde koor bestaat uit sopranen, alten en mannen.  Het koor wil uitsluitend Nederlands-talige levensliedjes zingen met een knipoog naar de smartlap. Op ons repertoire staan liedjes van o.a. Frans Bauer, Dana Winner, Vader Abraham, Rob de Nijs, Corrie Konings, Jan Smit,  Jantje Koopmans,  Conny VandenBosch. Echte tranentrekkers  staan niet op ons repertoire.

 

Op 5 augustus 2004 passeerde de akte van oprichting bij  notaris Dierckxens te Kaatsheuvel en was het koor een officiële vereniging met statuten en een huishoudelijk reglement. Het koor is daarna direct ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  18075202 en is sinds 15 oktober 2004 aangesloten bij de landelijke korenbond KBZON wat staat voor de Koninklijke Bond voor Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland, onder lidmaatschaps-nummer  11.275.

 

Het koorlogo is een ontwerp van grafisch ontwerper Toine van der  Meijden.

 

Na ongeveer één jaar van repeteren en enkele proefoptredens gemaakt te hebben, werd op zondag 17 april 2005 het 1e officiële optreden gehouden in zaal de Werft in de vorm van een korenfestival. Hiervoor  hadden wij een drietal gastkoren uitgenodigd om daarmee andere stijlen aan ons publiek te laten horen en ook een koor te laten optreden die een soortgelijk genre zingt als ons koor, maar dat al enige jaren langer bestaat. Meegewerkt werd er door het Dongens Levensliedkoor – het vrouwensmartlappenkoor “ ’t Is om te janken”  uit Drunen en het zeemansliederenkoor “ Muiterij Kantje Boord” uit Dussen. Een uitverkochte zaal met 400 bezoekers en ruim 200 deelnemende zangers en zangeressen was een fantastisch succes te noemen.

 

Voorafgaande aan het korenfestival werd het koor, het begeleidingscombo en de dirigente aan het publiek voorgesteld. Het koor was vandaag ook in de nieuwe koor-kleding gestoken en het nieuwe koorlogo werd door Maria Boelen onthuld.

 

Het koor treed op verzoek op voor publiek op die momenten die passend zijn binnen het verenigingsdoel en op die momenten waar we een bijdrage kunnen leveren aan het sociale en culturele leven.